Những loại hồ sơ cần lập cho dự án đã đi vào hoạt động và vận hành

Published on by Dranee Nakio

công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh chúng tôi mỗi ngày luôn cập nhật những quy định mới, những văn bản luật pháp mới để phục vụ cho nhu cầu tra cứu thông tin của công ty. Cao Nguyên Xanh đồng hành trong sự nghiệp phát triển và công việc bảo vệ môi trường của quý đơn vị. Nếu bạn đang băn khoăn trong việc cần thực hiện lập hồ sơ nào cho dự án của mình, chọn lựa công nghệ xử lý nước thải, khí thải cho thích hợp để đảm bảo đúng với quy định của luật pháp thì hãy xem qua nội dung bài viết sau của Cao Nguyên Xanh chúng tôi nhé.

hồ sơ cần lập trong thời đoạn chuẩn bị dự án đầu tư, xây dựng

Trước khi đi vào xây dựng dự án thì các công ty tùy vào quy mô lớn hay nhỏ mà cần phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hay kế hoạch môi trường. Đây là 2 loại hồ sơ pháp lý ràng buộc nghĩa vụ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện các công việc như xác định, dự đoàn, đánh giá và giảm thiểu các liên quan, tương tác trong việc phát triển dự án với các nhân tố vi sinh, xã hội, và nhiều nhân tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định và thực hành những cam kết bảo vệ môi trường, lên phương án phù hợp nhất nhằm giảm thiểu nguồn thải ô nhiễm tác động đến môi trường xung quanh.
đánh giá tác động môi trường đtm và bản kế hoạch môi trường phải được lập song song cùng với dự án nghiên cứu khả thi hoặc dự án đầu tư.
Về từng hồ sơ sẽ có thời gian thực hiện và coi xét khác nhau, với bản kế hoạch bảo vệ môi trường thì khoảng 1 tháng sẽ có kết quả, còn với báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm thuộc Bộ quản lý thì 6 tháng là thời gian tối đa, còn với Sở quản lý thì chỉ 90 ngày làm việc.
Nếu không lập hồ sơ mà công ty đi vào hoạt động thì nhất mực phải chịu phạt từ cơ quan chức năng, cụ thể mức phạt như sau:
- Đối với các trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư thì bị phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng.
- Đối với các trường hợp phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư thì bị phạt tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng.
- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có quy mô công suất tương đương với trường hợp phải lập đánh giá tác động môi trường trình Bộ hay các cơ quan ngang Bộ và UBND cấp Tỉnh xem xét thì khi không lập đtm sẽ bị xử phạt từ 200 triệu đến 250 triệu

hồ sơ cần lập cho dự án đã đi vào hoạt động và vận hành

1. Sổ chủ nguồn thải CTNH:
Dự án của doanh nghiệp nếu có nảy sinh CTNH thì cần phải tiến hành đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở TNMT cấp Tỉnh theo thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý CTNH. Trường hợp các công ty có khối lượng CTNH nảy sinh dưới 120 kg/1 năm thì không cần phải đăng ký sổ chủ nguồn thải. Với các cơ sở đã đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH với Sở TNMT Tỉnh thì phải tiến hành lập thêm hồ sơ báo cáo giám sát CTNH theo quy định.
35 ngày làm việc sẽ là thời gian tối thiểu để hoàn tất hồ sơ sổ chủ nguồn thải CTNH theo quy định.
Nếu không thực hiện sổ chủ nguồn thải CTNH, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt với các mức sau:
- Từ 30 triệu đến 40 triệu sẽ là số tiền phạt nếu không đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNHH.
- Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu nếu không báo cáo quản lý chất thải ác hại định kỳ.
2. báo cáo giám sát môi trường định kỳ:
Từ năm 2015 trở đi sẽ gọi là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, lập hồ sơ để đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại cơ sở và báo cáo về cơ quan có thẩm quyền như các chi cục BVMT hay các phòng TNMT. Kiểm tra chất lượng môi trường ngăn hạn và đánh giá nói chung trên nhiều nguồn thải phát sinh như nước thải, khí thải, các chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn tai hại,... Bằng việc lấy mẫu, đo đạc phân tích nguồn thải ô nhiễm, tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của quốc gia, từ đó doanh nghiệp phải có biện pháp xử lý sao cho phù hợp nhất. Trường hợp công ty đã hoạt động nhưng chưa lập đtm và kế hoạch bảo vệ môi trường thì vẫn có thể thực hiện lập báo cáo môi trường định kỳ bình thường.
Các quy định về xử phạt khi không lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:
- Lần đầu có thể phạt cảnh kiếu từ 1 đến 2 triệu đồng.
- Phạt từ 5 triệu đến 15 triệu đồng với đơn vị nằm trong nhóm đối tượng cần lập kế hoạch môi trường.
- Phạt từ 50 triệu đến 70 triệu đồng với doanh nghiệp nằm trong nhóm đối tượng cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm.
3. Đăng ký giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận, khai thác nước ngầm, nước mặt:
Đây là những giấy tờ hồ sơ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có các hoạt động ảnh hưởng đến việc dò la nước dưới đất, khai thác sử dụng nước dưới đất, khai thác sử dụng nước mặt, xả thải vào nguồn nước.
Trên đây là những thông tin căn bản nhất về hồ sơ báo cáo môi trường mà đơn vị cần phải tiến hành lập theo quy định của luật pháp. Mọi vấn đề cần được tư vấn và tương trợ thêm quý khách có thể liên hệ ngay với đơn vị Cao Nguyên Xanh chúng tôi nhanh nhất có thể nhé. Hotline liên hệ: 0938395254

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post